Politseinikele sõidukulude maksmisest


Lugupeetud politseiametnikud

Politseinikele sõidukulude maksmine kuulub PPVS kohaselt toetuste ja hüvitiste valdkonda mida loetakse ametihüveks. Ametihüvedeks loetakse ka lisatasusid ja palka millest viimane on Vabariigi Valitsuse poolt vastavalt kehtestatud. Lisatasude maksmine on siseminister jätnud peadirektori otsustada. Sõidukulude maksmise osas on õiguskantsler pöördunud siseministri poole märgukirjaga.

Tutvuge kirjavahetusega

Aare Siir
Eesti Politsei Kutseühing