Kutseühingu kontaktid


Hea külastaja ja liige

Eesti Politsei Kutseühing kajastab oma tegevusi ja avaldab informatsiooni läbi www.kodanikuportaal.eu

Meiega saad ühendust läbi E-maili kutse@kodanikuportaal.eu
Küsimustele vastab juhatuse liige Aare Siir

Paremat soovides

Eesti Politsei Kutseühing
kutseühingu juhatus