Dokumentide „Asutusesiseseks kasutamiseks“ määramine


Järjest rohkem annavad avaliku halduse ametkonnad välja dokumente millel on märge „asutusesiseseks kasutamiseks“. Seda märget on ametkonnad kasutanud dokumentidel mida ametkond ise on kuhugi pidanud esitama. Järjest rohkem esineb seda märget avaliku teenistuse töösuhtedokumentidel ja töökorraldusega seotud dokumentidel. Kogumis võib aru saada, et seda märget kasutatakse juhtudel kui teema on ametkonnale ebameeldiv. Milles on küsimus ja kas selline tegu on õiguslik?
Kui kellelgi on olnud kokkupuudet antud teemal siis palun võtke ühendust poluhing@kodanikuportaal.eu . Sellest lähtuvalt saab Kutseühing koostada järelpärimised PPA-le ja vajadusel Õiguskantslerile.

Paremat soovides
Aare Siir
Kutseühingu juhatuse liige