Olukorda pärsivad tegevusetus


Lugupeetud lugejad

Antud teemakäsitlus on ajakohane ning tugineb juba avalikkuse ette jõudnud arvukatele faktidele.
Ühendameti moodustamisel 2009.a. tõstatas Kutseühing probleemi, mis puudutas politseijuhtide ja tähtsatel ametikohtadel töötavate isikute tegevuse järelevalve küsimusi.
Tänaseks on probleemikäsitlus veelgi laienenud ja see puudutab jõustruktuuride ning julgeolekusutuste ülese järelevalve küsimusi.

Head kaasamõtlemist

Aare Siir
Eesti Politsei Kutseühing
juhatuse liige