Töösuhteküsimused ja uued ametijuhendid


Lugupeetud politseiteenistujad
01.08.2012

Uued ametijuhendid iseloomustavad PPA töökorraldust ja mis üksnes kogumis annab tervikliku ülevaate politsei efektiivsusest kui ka ressursihalduse otstarbekusest ning võimekusest ressurssi realiseerida.

ATS § 59 ütleb, et teenistuja peab oma teenistuskohustusi täitma täpselt, õigeaegselt, kohusetundlikult, otstarbekalt ja omakasupüüdmatult, lähtudes avalikest huvidest.

Meie heaolu algab pisiasjadele tähelepanu pöörates ja igaüks on selles paratamatult osaline.

Paremat soovides
Eesti Politsei Kutseühing