Olukorrast politseisHea politseiteenistuja, politseiametnik

Olemasoleva kirjavahetuse põhjal on võimalus tutvuda ja hinnata PPA siseste tegevuste osas siseministri selgitusi ning seisukohti.
Siseministri antud vastus on mõtleva panev kuid tekitab põhimõttelisi küsimusi PPA sisese haldustegevuse kohta mis käsitleb niinimetatud edutamist või siis isikliku teenistusastme ülendamist, isikute ametikohtadele nimetamist, teenistussuhet ja lisatasude maksmist.
Kutseühingu juhatuse liikmena olen tutvunud kirjavahetusega ja andnud selgitava analüüsi.
Lugege kirjavahetust **Tööõigussuhted

Paremat soovides

Aare Siir
Eesti Politsei Kutseühing
juhatuse liige