Kutseühingu asutamisest


Lugupeetud politseiametnikud ja politseiteenistujad
Eesti Politsei Kutseühing on asutatud 18.12.1997 aastal ja selle põhikiri kinnitati sama aasta 07. novembril. Kutseühingu põhikirja punkt 1.9 sõnastab ühingu eesmärgid. Tänane Eesti Politsei Kutseühingu juhatus lähtub ja kujundab oma tegevused põhikirjast lähtuvalt.
Eesti Politsei Kutseühingu juhatus soovib kõigile kindlat meelt ja vastupidavust.
Lugupidamiega
Guido Laanep
Indrek Adamson
Aare Siir
Kutseühingu juhatus