Kutseühingu toetamine ja liikmemeks


Hea toetaja ja liige
Eesti Politsei Kutseühingu tegevus on suunatud eelkõige tavapolitseiametnike ja tavateenistujaid puudutavate küsimuste lahendamisele.
Kutseühing toetab oma liikmeid vastavalt võimalustele. Kõigil politseiteenistujatel on võimalik saada tasuta õigusalast nõustamist.
Eesti Politse Kutseühingu a/a 10052003533004 , SEB pank.
Kutseühingu juhatus tänab toetajaid