Eesti Politsei Kutseühing põhikiri


Lugupeetud liikmed ja liikmeks astujad
Eesti Politsei Kutseühing ootab endaga liituma politseiteenistujaid, kes soovivad edendada politseiteenistust ja tööõiguslike protsesse politseis. Politseiteenistus eeldab igalt teenistujalt õiglustunde olemasolu ja tahet julgelt avaldada oma seisukohti ning arvamusi. Kõik liikmed võivad soovi korral põhikirja ja häid kombeid järgides aktiivselt osaleda Kutseühingu tegevuses saades selleks Kutseühingu juhatuselt vastavad volitused. Kutseühingu juhatus ootab kõikidelt politseiteenistujatelt just Teid ja Teie kolleege puudutavaid küsimusi mis vajavad arutamist või lahendamist. Oodatud on ka kõik head algatused ja teod mis on tehtud ning mida võiks kajastada.
Kutseühingu juhatus tervitab kõiki liikmeid ja kutsekaaslasi
Paremat soovides
Kutseühingu juhatus