Uus suund tarbijaõiguses


Lugupeetud Eestimaa inimesed
MTÜ TIKO on sõltumatu vabatahtlik organisatsioon, kelle tegevused lähtuvad meie liikmete vajadustest. Meid teevad tugevaks meie liikmeskond ja meie liikmete tahe astuda vastu asjadele mis ükskõik millisel kujul või moel riivab meie õiglustunnet või õiguseid.
MTÜ TIKO juhatus on kujundanud seisukoha, et Eesti Vabariigis elavad inimesed on meie Riigikogu ja Valitsuse ning muude avalik – õiguslike asutuste ning ettevõtete tegevuse tarbijad.
Selliselt toetame ja kutsume ülesse kodanikualgatust eesmärgiga võtta kõik väikesed ning suured halvad ja head asjad kokku, panna need kogumisse, et siis ühiselt endast märku anda.
Kontakt tiko@cppo.eu
MTÜ TIKO kaitseb Teie õiguseid
Toetame kodanikualgatust
MTÜ TIKO