Lugupeetud MTÜ TIKO liikmed


Kui keegi satub raskustesse, siis iseennast aidata, on alati kõige raskem.
Olgu mure suur või väike on alati seda võimalik lahendada või leevendada.
Mõelda, et oma õiguste eest seista ei ole mõtet või see tundub raske, on alati vale.
Väikestest asjadest sünnivad suured teod ja suurtest tegudest sünnib õigus ja tõde.
Tegelikult ülaltoodud retoorika kedagi ei aita, on vaja tahet ja julgust oma õiguseid kaitsta.
MTÜ TIKO tasuta õigusabi raames nõustame TIKO liikmeid ja anname neile teavet mida on vaja konkreetses olukorras ette võtta. Tasuta õigusabi andmise eesmärgiks on isikuid nõustada ja anda teavet selleks, et igaüks teaks mida oma olukorras teha ning oleks selliselt võimeline iseseisvalt oma õiguseid kaitsma.
MTÜ TIKO liige saab tasuta õigusabi, kui võtab meiega ühendust info@cppo.eu E-maili kaudu.
MTÜ TIKO tavaliikmeks saab astuda meie kodulehel www.cppo.eu . Tavaliikmeks astumine on tasuta ja tavaliikmeks olemine on liikmemaksuvaba.

Julget pealehakkamist soovides
MTÜ TIKO juhatus